Indicacions d'emplenament del camp 'Protecció jurídica'

Protecció jurídica que pot gaudir un element de patrimoni etnològic, en cas que sigui un element protegir per alguna llei o decret, ja sigui d’àmbit municipal o supramunicipal.