El Bestiari Popular Català

El bestiari popular català és el nom que rep el conjunt de figures que representen animals reals o fantàstics que són exhibits en les festes locals de Catalunya en processons, cercaviles, balls, etc. Tenen el seu origen en el teatre medieval de les processons de Corpus Christi, evolucionant i adquirint entitat pròpia en cercaviles i balls de diables, entre d’altres. Una de les festes més conegudes on són presents és la Patum de Berga, que se celebra la setmana de Corpus, declarada el 2005 Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. També són presents a la Festa del Corpus i al Carnaval de Solsona – festa d’interès turístic nacional – , el Seguici Popular de la Ciutat de Barcelona per les Festes de la Mercè, les Festes de Santa Eulàlia i el Corpus, i en festes majors com les de Santa Tecla de Tarragona, Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès, i fetes d’altres tipus arreu del país.

El Bestiari Festiu

Bestiari (festiu) és tota aquella figura d’imatgeria festiva zoomòrfica amb portador intern o extern, de carcassa i/o figuració total o “protèsica”, amb caràcter individual o grupal, i amb una tècnica, funcionalitat i simbolisme determinats, així com llurs col·lectius humans i models associatius (Cordomí, X., 2008).

Per a què inventariar?

Tot inventari té com a principal missió l'obtenció d'un cens actualitzat d'elements, a fi de poder-ne fer un seguiment de la seva evolució al llarg del temps. L'Inventari del Bestiari Festiu va una mica més enllà, i pretén documentar de forma adequada totes les figures que s'hi incorporin; amb l'objectiu que sigui el portal de referència en aquest àmbit, tant per a la població en general com per a la comunitat científica.

A banda de la catalogació dels propis elements de bestiari festiu (patrimoni material), aquest inventari obre les portes a la catalogació dels elements de patrimoni immaterial, com ara els oficis vinculats a aquest àmbit, les principals festivitats on el bestiari hi és present, així com els col·lectius que desenvolupen el fet festiu.

Aquest és un projecte transversal, obert i viu, de forma que es preveu la seva revisió i ampliació de forma contínua al llarg dels anys.

Elements de Bestiari Festiu

Consulta les fitxes dels elements catalogats.

Creences, festes, rituals i cerimònies

El bestiari festiu és present a les principals festes i rituals del nostre país. Consulta les festes en les quals en formen part.

Formes de sociabilitat col·lectiva i d'organització social

La cultura popular catalana en l'actualitat es vehicula, principalment, a través de l'associacionisme cultural. Consulta els col·lectius que formen part activa en el món del bestiari festiu.

Agents implicats

Coneix l'entitat que l'impulsa, quines institucions hi dónen suport i l'equip de treball que fa possible el seu desenvolupament.