Indicacions d'emplenament del camp 'Localització'

Topònim oficial del nucli de població o municipi d’on prové l’element. Ex: Barcelona