Indicacions d'emplenament del camp 'Descripció de la dansa'

Breu descripció, en cas de trobar-se en plataformes de vídeo online  indicar-ho o bé si es troben en l’inventari de danses vives, indicar-ho.