Indicacions d'emplenament del camp 'Història específica de la peça'

En cas de tenir una vinculació concreta amb el municipi amb referència a un conte, llegenda, fet històric o troballa del seu entorn. En aquest camp caldrà indicar si la figura ha patit algun canvi de procedència, és a dir, si la figura s’havia construït pel poble X o era pel poble X però va acabar sent part d’una altre poble o actualment està situada en un altre.