Indicacions d'emplenament del camp 'Sistema de portatge i mobilitat'

Una breu descripció de com es porta i mou la bèstia.

EX: Portat per tres persones que es situen; dues a dins de la bèstia que espitgen la bèstia una persona a fora que dirigeix els moviments al darrera d’aquesta. Es mou a través de tres rodes, dues fixes a la part de davant i una tercera roda boja a la part posterior de la bèstia.