Indicacions d'emplenament del camp 'Volum' (Recurs Documental. Part component d'una monografia)

En casos d'obres amb més d'un volum, indiqueu a quin volum o part es troba la part component que esteu catalogant.

P. exemple: 

Volum 2