Indicacions d'emplenament del camp 'Pàgines' [Fitxa de recurs documental. Camps específics article de revista/part component publicació]

Indiqueu en aquest camp les pàgines de l'article que esteu catalogant.

Exemple:

17-20

(si l'article està publicat de la pàgina 17 a la 20)