Indicacions d'emplenament del camp 'Número revista/publicació periòdica' (fitxa Recursos Documentals>Article o part component publicació periòdica)

Indiqueu en aquest camp el número de la revista o de la publicació periòdica en la qual s'ha publicat l'article/part component que esteu catalogant.

Exemple:

Núm. 18