Indicacions d'emplenament del camp 'Contingut' [Fitxa de recurs documental. Partitura]

Llisteu les obres titulades separadament incloses en un document.

Afegiu als títols els números d'opus (si són necessaris pe identificar les obres anomenades) i les mencions de responsabilitat no incloses a la zona del títol i de la menció de responsabilitat.

Si les obres d'un recull tenen totes la mateixa forma musical i aquesta forma és mencionada en el títol propi del document, no repetiu la forma musical en els títols del llistat.

Exemples:

Sailing homeward - People call me the Pied Piper - The piper's theme

Sol solet - Joan Petit - La lluna la pruna