Indicacions d'emplenament del camp 'Notes (forma de composició i repartiment de l'execució)' [Fitxa de recurs documental. Partitura]

Indiqueu la forma de composició de l'obra i el repartiment de l'execució.

Si la forma musical d'una obra no és evident en la resta de la descripció, doneu la forma en una paraula o frase breu.

Exemple:

Nadala

Opera en dos actes

Mencioneu el repartiment d'execució de l'obra, si no és que s'esmenti en la resta de la descripció, o bé en català o bé en termes d'una llengua estrangera que puguin ser entesos fàcilment. Mencioneu les veus abans que els instruments. Per a les veus i els instruments useu termes catalans si hi ha equivalent en aquesta llengua.

Si l'obra és per a instruments solistes, anomeneu-los tots si no se n'han de mencionar més d'onze. Si l'obra és per a orquestra, banda, etc., no enumereu els instruments involucrats.

En descriure música per a conjunts vocals, afegiu al terme apropiat una menció entre parèntesis de les parts dels components vocals; useu les abreviacions següents: S (soprano), Mz (mezzosoprano), C (contralt), T (tenor), Bar (baríton), B (baix). Si cal, repetiu l'abreviació per indicar el nombre de veus de cada tessitura.

Exemples:

Per a orgue

Per a veus infantils sense acomp.

Per a veu i piano

Per a veu, 2 violins i violoncel

Arr. per a guitarra

Música electrònica

Per a saxofon contralt i piano

Per a soprano i cinta electrònica

Reducció per a clarinet i piano

Per a piano, 4 mans

Per a soprano i piano

Per a veus solistes, cor i orquestra

Per a 2 flautes dolces contralts, 2 oboès, 2 violins i baix continu

Per a superius, contratenor, tenor i bassus

Si la informació relativa al repartiment de l'execució que figura a la resta de la descripció és ambigua o insuficient, anoteu aquí la informació complementària.

Exemples: 

Només particel·la per a piano.

Partitura per a violoncel i piano, particel·la per a clarinet.

Doneu la llengua o llengües del contingut textual de l'obra, si no és que això sigui evident en la resta de la descripció. Indiqueu els texts vocals publicats com a part de la música.

Exemples:

Text en francès i anglès

Text en llatí

Text en rus, alemany i anglès

Text macarrònic (llatí i alemany)

Text en anglès, inclou les melodies principals

Doneu la notació usada en un document si no es tracta de la notació utilitzada normalment en aquest tipus de document.

Exemples:

Tablatura de llaüt i notació en pentagrama en pàgines oposades

Notació de cant pla

Notació en pentagrama modern (usat per descriure una oba que normalment estaria en notació de cant pla)

Notació tònic sol-fa

Notació gràfica

Melodia en pentagrama i en tònic sol-fa

Doneu la durada de l'execució si és mencionada en el document. Doneu la durada en català i en forma abreujada.

Exemples:

Durada: 18 min.

Durada: aproximadament 1h, 10 min.

Feu notes sobre dades físiques importants no incloses en els anteriors camps.

Exemple:

Exemplars signats pel compositor i numerats.