Indicacions d'emplenament del camp 'Extensió i designació específica de material' [Fitxa de recurs documental. Partitura]

Anoteu el nombre d'unitats físiques d'un document donant el nombre de partitures, reduccions o particel·les en xifres aràbigues, seguit d'un dels termes següents que sigui apropiat:

partitura

partitura guió

partitura reduïda

partitura de butxaca (s'usa per a partitures de format petit i no destinades a ser utilitzades en l'execució)

particel·la de piano [violí, etc.] director

reducció per a cant i piano

reducció per a piano

partitura de cor

particel·la

Exemple:

1 partitura

Exemple:

1 reducció per a cant i piano

Exemple:

4 particel·les

Si cap dels anteriors termes és adequat, useu v. de músicap. de música, o fulls de música. 

Exemple:

xx p., 55 p. de música

Si el document és manuscrit, anoteu l'abreviatura ms a continuació del terme.

Exemple:

1 partitura ms.