Indicacions d'emplenament del camp 'Memòria de les actuacions'

Actuacions realitzades importants: AAA/MM/DD – Tipologia de l’actuació - Contructor