Indicacions d'emplenament del camp 'Text inscripció'

Que diu la inscripció, quina mena d’escut és...