Indicacions d'emplenament del camp 'Ofici/professió'

En el cas d’autors profesionals cal indicar que són escultors i en el cas que siguin amateurs o auto-construccions deixar-lo en blanc.