Indicacions d'emplenament del camp 'Nom de les peces que es toquen i moments'

Nom de la peça – moment en que es toca (es poden consignar tants com es vulguin