Indicacions d'emplenament del camp 'Precisions en la datació'

Comentaris referents a la data de construcció, o algun comentari del procés de creació.