Indicacions d'emplenament del camp 'Nombre d'exemplars'

En cas que hi hagi més d’un element festiu igual o semblant. ES RECOMANA QUE S’OMPLENI UNA FITXA PER CADA ELEMENT