Indicacions d'emplenament del camp 'Variant terminològica'

Si es coneix amb un altre nom o té alguna variant terminològica segons les variants dialectals