Indicacions d'emplenament del camp 'Nom propi de l'element'

Nom propi de la bèstia, en cas que en tingui:

El drac Pepitu, el Mamut Venux