Indicacions d'emplenament del camp 'Accés a l'informant' (fitxa Informants)

Fa referència a la via de contacte de l’investigador amb l’informant, així com totes les precisions que es considerin rellevants.

Es pot fer referència, per exemple, a la presència d’intermediaris, les dificultats en el contacte (edat de l’informant, grau d’implicació o predisposició en la recerca, etc.)