Indicacions d'emplenament del camp 'Participació del grup / comunitat en l’aportació de dades'

Camp descriptiu per tal de relatar la implicació del grup i /o comunitat en el procés de documentació, recollida de dades, d’elaboració d’informació, etc., de l’element que estem documentant.