Indicacions d'emplenament del camp 'Altres mesures de salvaguarda / promoció / difusió'

Camp on podeu adjuntar fitxers d'actes i/o documentació resultant de jornades d’estudi, congressos, exposicions,demostracions, publicacions, visites guiades, itineraris, celebracions, processos de patrimonialització. etc.