Indicacions d'emplenament del camp 'Protecció jurídico-administrativa / reconeixement patrimonial (altres)'

Camp destinat a explicar i descriure totes aquelles altres accions i mesures vinculades amb la salvaguarda, promoció i/o difusió de l’element.

Pot incloure jornades d’estudi, congressos, exposicions, demostracions, publicacions, visites guiades, itineraris, celebracions, processos de patrimonialització. etc.