Indicacions d'emplenament del camp 'Viabilitat/riscos'

Camp destinat a descriure els factors de tipus social, cultural,econòmic, legal, normatiu, etc. que fan possible la viabilitat, la continuïtat i el desenvolupament de l’element, o per contra, tots aquells factors de tipus social, cultural, econòmic, legal, normatiu, etc., que representen un risc per a la viabilitat, la continuïtat i el desenvolupament de l’element.