Indicacions d'emplenament del camp 'Precisions a la significació simbòlica / socioeconòmica'

Camp destinat a descriure i precisar els possibles significats simbòlics, socioeconòmics o de qualsevol altra índole, establerts pels investigadors/es, de l’element que estem documentant.