Indicacions d'emplenament del camp 'Significació simbòlica / socioecòmica'

Camp destinat a indicar els possibles significats simbòlics, socioeconòmics o de qualsevol altra índole, establerts pels investigadors/es, de l’element que estem documentant.