Indicacions d'emplenament del camp 'Tipus de document' [Fitxa de recurs documental.Material menor]

Indica el tipus de document.

Exemple: Acta ; Anunci ; Apunt ; Cadastre ; Calendari ; Carnet ; Carta ; Cens ; Certificat ; Diploma ; Document històric ; Document oficial ; Factura ; full de mà ; Imatgeria ; Llistat ; Programa ; Tríptic