Indicacions d'emplenament del camp 'Autoria i responsabilitat' [Fitxa de recurs documental]

Camp per reflectir el nom de l'autor/a, autors, compiladors, coordinadors, etc. de la publicació.

Empleneu-lo segons aquests criteris:

-Els noms de persona podran abreviar-se a llurs inicials.

Per exemple: Garcia Bel, J.L.

-Quan hi hagi diversos autors se separaran amb punt i como i un espai.

Per exemple, Garcia Bel, J.L.; Monclús Solé, J.

-Si els autors són més de tres, es farà constar el primer seguit de l'abreviatura 'et al.'

Per exemple: Garcia Bel, J.L. et al.

-En el cas d'obres anònimes, el primer element de referència serà el títol, deixant aquest espai en blanc.

-Després dels cognoms i nom, quan es tracti dels editors, directors, compiladors o coordinadors, s'ha d'afegir l'abreviatura corresponent al tipus de funció que realitza: comp., coord., ed., etc.

Per exemple: Garcia Bel, J.L. coord.

-Si l'autor és una entitat se n'indicarà el nom tal i com apareix a la font.

Per exemple: UNESCO