Indicacions d'emplenament del camp 'Acta de cessió' [Fitxa de recurs documental. Material sonor/audiovisual]

Adjunteu el fitxer de l'acta de cessió, en cas de que n'hi hagi.