Indicacions d'emplenament del camp 'Format' [Fitxa de recurs documental]

Indicar el tipus de format.

- En línia. Informar URL i data de consulta.

- En suport físic. Informar URL –si se sap- del registre concret al Catàleg de Biblioteca (BEG i/o CCUC) on es troba catalogat.

- En electrònic. Informar URL –si se sap- del registre concret al Catàleg de Biblioteca (BEG i/o CCUC) on es troba catalogat.

Atenció: Cada registre del catàleg BEG té un enllaç permanent que surt indicat en la part inferior i que és el que cal copiar.