Indicacions d'emplenament del camp 'Ofici/Coneixements tècnics'

Fa referència a l’ofici i/o els coneixements tècnics associats al desenvolupament de l’element que estem documentant.