Indicacions d'emplenament del camp 'Ús i funció'

Precisa l’ús i/o la funció actuals de l’element en qüestió. 

Exemple: 

Festiu; religiós