Indicacions d'emplenament del camp 'Matèria primera'

Aquest camp serveix per indicar, si és el cas, les matèries primeres necessàries per dur a terme l’element.

Exemples:

canya

fusta

margalló