Indicacions d'emplenament del camp 'Història i transformacions de l'element'

El camp història i transformacions de l'element permet fer una descripció històrica de l’element, així com també una descripció de llur evolució i les possibles transformacions socials, econòmiques, etc. que s’hagin pogut donar.