Indicacions d'emplenament del camp 'Data de realització'

Data concreta en la que es du a terme l’element, el mes o el cicle de l’any, si es dóna el cas. També cal contemplar la possibilitat d’informar més d’una data en el cas que l’element es dugui a terme en moments diferents. Possibilitat d’informar més d’una data (cliqueu el botó 'Afegir un altre element').

Exemple:

17 de gener

Maig

Per informar sobre dates en concret o períodes de temps:

Dates en concret

Exemple: 18/03/2016

Si introduïu dates soltes faran referència a que la realització de l’element ha tingut lloc només aquells dies en concret. Per afegir una data en concret heu de desactivar la casella 'Show end date', o bé deixar la mateixa data en els dos camps ('date', i 'to).

Període de temps de més d'un dia

Exemple: 18/03/2016 al 04/04/2016

Si introduïu dos dates cada una en una de les caselles (en la primera casella la data d'inici i en la segona data de finalització) i amb el botó de 'Show end date' marcat, es farà referència al lapse temporal en què es realitza l'activitat.

*Per introduïr més d'un període temporal o més d'una data concreta: cliqueu al botó de sota 'afegir un altre element'