Indicacions d'emplenament del camp 'Georeferenciació'

Per introduïr un mapa en aquest camp heu d'estar registrats a Instamaps.cat

1- Aneu a 'Inicia la sessió'.

2- Entreu amb el voste compte d'usuari, o en cas de no tenir-ne registreu-vos (aneu a 'Crea un compte').

3- Cliqueu sobre 'Fer un nou mapa' (a no ser que ja el tingueu elaborat).

4- Elaboreu el mapa fent ús del seguit d'eines que ofereix instamaps. Podeu senyalitzar punts geogràfics, zones, recorreguts,etc..

5- Un cop ja tingueu el mapa elaborat, dirigiu-vos al botó 'Publicar el mapa' (situat a sota del bloc d'eines de l'esquerra).

6- Ompliu els camps amb 'Nom del mapa' (1er camp), una breu descripció en el segon camp i un seguit d'etiquetes que cregueu adhients per descriure el mapa (pobles que estan senyalitzats, nom de la processó o recorregut que s'indica en el mapa, etc...). En el paràmetre 'Visibilitat' seleccioneu 'Públic' , enlloc de 'Privat' com surt per defecte i, finalment, cliqueu al botó de sota 'Publicar'

7- Seleccioneu i copieu tot el codi que us apareixerà en el segon camp.

8- Pegueu-lo en el formulari d'introducció de dades de la fitxa que estigueu emplenant, en el camp designat com 'Georeferenciació'.

Per finalitzar, a sota del camp heu de deixar seleccionada l'opció 'Full html'