Indicacions d'emplenament del camp 'Localització'

S’ha d’informar amb el nom oficial del nucli de població, coincideixi aquest o no amb el del municipi. Es pot consultar el Nomenclàtor de toponímia major de Catalunya.

Possibilitat camp repetible (per introduïr més d'un municipi has de mantenir la tecla 'ctrl' durant la selecció en el llistat).