Indicacions d'emplenament del camp 'Descripció de l'estat'

Qualsevol apreciació sobre l’estat de la peça.