Indicacions d'emplenament del camp 'Precisions en l'autor'

Indicar qualsevol aclariment sobre l’autoria. En el cas de les auto-construccions es pot indicar que es tracta d’una obra col·lectiva, indicant el seu nom.