Indicacions d'emplenament del camp 'Participants'

Portadors:   Escull un element

Acompanyants:   Escull un element

Número de portadors:  numero

Número d’acompanyants: numero

Numero de músics:  numero