Indicacions d'emplenament del camp 'Ús i funció actuals'

Context en que és usada la bèstia, en el marc de quines festes surt, què fa, en quines actuacions participa, si té algun protocol associat i si s’ha canviat d’ús al llarg de la seva vida.