Indicacions d'emplenament del camp 'Precisions en ús i funció'

Principals festes a on participa de forma regular i habitual.