Indicacions d'emplenament del camp 'Transmissió'

Descripció dels procediments de transmissió de l’element, tal i com els participants/executants l’han rebut i/o après, i com al seu torn el transmeten a altres grups i/o generacions.

Es pot transmetre i/o aprendre en l’àmbit familiar, de mestre a aprenent, en el marc d’una associació o del teixit associatiu, a través d’institucions d’educació formal o bé informal, etc.