Indicacions d'emplenament del camp 'Data' [Fitxa de recurs documental. Partitura]

Introduir la data d’elaboració del document, segons la sintaxi: dd/mm/aaaa

Si desconeixem la data concreta indicarem només l’any.

Exemple: 2008.

Si sabem l’any aproximat, acompanyar la xifra amb l’abreviatura ca. (circa).

Exemple: ca.1975

Si només coneixem el segle, escriure:

segle XIX

O bé: primera meitat del segle XX

primer quart del segle XIX

Etc.