Indicacions d'emplenament del camp 'Descripció general'

Aquest camp, descripció general, permet fer una descripció extensa i acurada de l’element en qüestió. Cal tenir en compte que la descripció ha de ser el més actual i contemporània possible, detallant tot allò que representi l’element i que aporti una idea clara sobre el què és, en què consisteix i com es desenvolupa en l’actualitat.

Caldria, a més, tenir en compte tots els elements que fan part de la festa, inclosos els afegits modernament i els que es repeteixen amb freqüència (balls, sessions de DJ, instal·lació d’infraestructures provisionals de menjar, de begudes, etc.).