Indicacions d'emplenament del camp 'Autoria'

Cal indicar si tenim coneixement fefaent que l’autor està plenament reconegut o es atribuït.