Indicacions d'emplenament del camp 'Autor'

Indicar el nom o noms dels constructors i/o taller on s’ha construït la peça. Si l’ha realitzat la pròpia entitat cal deixar-lo en blanc i en cas de que no se’n conegui l’autoria cal posar: Desconegut