Indicacions d'emplenament del camp 'Administrador'

Qui la fa servir, el que en té l’ús de fruit.