Indicacions d'emplenament del camp 'Propietari'

Propietari jurídic de la figura, qui n’ostenta la seva propietat i n’és el responsable últim.